Declaratiile Intrastat se trimit numai in format electronic INS.

Termenul limita de depunere a Declaratiilor Intrastat il reprezinta intotdeauna data de 15 a lunii urmatoare celei de referinta in comparatie cu 25 ale lunii privind declararea la ANAF.

Exemplu: Declaratia Intrastat aferenta lunii ianuarie 2015 trebuie depusa pana la data de 15 februarie 2015.

IMPORTANT PENTRU TINE!!! Declaratiile Intrastat se depun numai in format electronic! Nu sunt acceptate, sub nicio forma, Declaratiile Intrastat depuse pe suport de hartie!