Numarul EORI este format dintr-un identificator al tarii membre ce a atribuit numarul (format din 2 caractere alfabetice ce reprezinta codul de tara), urmat de un identificator national unic al tarii membre (format din maxim 15 caractere alfanumerice).
Exemplu: RO1234567890ABCDE, unde RO reprezinta codul de tara al Romaniei 1234567890ABCD reprezinta numarul acordat de autoritatile vamale din Romania.
In Romania, s-a stabilit ca in cazul persoanelor juridice, EORI sa poarte denumirea de CUI. In functie de tipul de persoana, numarul EORI acordat de autoritatile vamale poate avea urmatoarele configuratii:
1. pentru persoanele juridice cu sediul in Romania: RO + CUI
2. pentru persoanele juridice cu sediul intr-un stat tert: RO + codul de tară al statului tert + numarul de identificare atribuit de institutiile vamale ale statului tert respectiv
3. pentru asocieri de persoane cu sediul in Romania: RO + CUI
4. pentru asocieri de persoane cu sediul intr-un stat tert: RO + cod de tară + numarul de identificare atribuit de institutiile vamale ale statului tert respectiv
5. pentru persoanele fizice stabilite in Romania: RO + CNP
6. pentru persoanele fizice stabilite intr-un stat tert: RO + cod de tară al statului tert + numar de identificare atribuit de institutiile vamale ale statului tert respectiv.