In Romania, autoritatea competenta cu inregistrarea si acordarea numerelor EORI este Autoritatea Nationala a Vamilor prin Directiile Regionale vamale din raza unde opereaza comerciantul care desfasoara activitati de import/export/traznit pentru care se solicita numarul EORI.

Numarul EORI va fi solicitat de la directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale in a caror raza teritoriala isi au sediul, dar si la birourile vamale de frontiera, in cazuri exceptionale.

Legislatia la nivel European este reprezentata de regulamentul CE 312/2009 al Comisiei de modificare a regulamentului CEE 2454/1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a regulamentului CEE 2913/1992 al Consiliului de instituire a Codului Vamal UE, publicat in Jurnalul Oficial al UE nr. L 98. Comisia europeana a elaborate un ghid pentru aplicarea acestui regulament.

La nivel national, legislatia este reprezentata de Ordinul vicepresedintelui A.N.A.F 1554/2009 pentru aprobarea normelor tehnice privind inregistrarea in scopuri vamale a comerciantilor si a altor persoane, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 429/24.06.2009.