Persoanele care sunt obligate să solicite atribuirea unui număr EORI sunt:

  • operatorii economici (persoanele care, în cadrul activităţilor lor profesionale, exercită activităţi reglementate de legislaţia vamală, cum ar fi operaţiunile de import, export, tranzit, depozitare, reprezentare, precum şi operaţiuni prealabile sosirii/plecării mărfurilor care se introduc/scot de pe teritoriul Comunităţii);
  • persoanele fizice care introduc/scot mărfuri în/din Uniunea Europeană.