Aşa cum am prezentat anterior, obligaţia de a furniza informaţii la Intrastat este prevăzută în legislaţia europeană.

Potrivit Regulamentului (EC) nr.638/2004 (Articolul 7), refuzul oricărei părţi de a furniza informaţii şi de a-şi îndeplini obligaţiile stabilite conform regulamentului intră sub incidenţa legii iar statele membre pot aplica amenzile stabilite la nivel naţional.

Amenzile pot fi aplicate în cazul declaraţiilor întârziate în mod repetat, în cazul în care declaraţiile nu au fost transmise sau dacă conţin date inexacte sau incomplete.

Potrivit Legii nr. 422/2006, constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de către furnizorii de informaţii statistice Intrastat:

  • Refuzul transmiterii datelor statistice solicitate;
  • Întârzieri în transmiterea datelor;
  • Comunicarea de date incorecte şi incomplete;
  • Refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea Institutului Naţional de Statistică documentele şi evidenţele necesare verificării datelor;
  • Neaplicarea măsurilor dispuse de către Institutul Naţional de Statistică prin atenţionări sau procese verbale de constatare a contravenţiei.

Contravenţiile prevăzute mai sus se aplică persoanelor juridice şi se sancţionează cu amendă de la 7500 Lei la 15000 Lei.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către personalul anume împuternicit pentru aceasta, prin ordin al Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.

Menţionăm faptul că plata amenzilor nu scuteşte operatorul economic de obligaţia de a raporta date pentru perioada acoperită de amendă!

În orice caz, amenzile reprezintă o ultimă soluţie în procesul de colectare a datelor de la operatorii economici pentru sistemul Intrastat. INS vă stă la dispoziţie şi vă poate oferi asistenţă în completarea declaraţiei INTRASTAT prin serviciul de Help-desk Intrastat al SC SABIAN IMPORT-EXPORT SRL.