Apeland la SABIAN pentru acordarea numarului EORI, prin arhivarea si monitorizarea societatii Dumneavoastra, oricand intervin modificari in datele inscrise initial in cererea de acordare a numarului EORI ( denumire firma , adresa, domeniu de activitate principal inscris pe Certificatul de inmatriculare, administrator, forma de organizare ( SRL, SA etc), atunci, in baza documentelelor justificative de schimbare a datelor initiale, va putem actualiza imediat cererea de acordare a numarului EORI astfel : 

Potrivit prevederilor art. 17 din Ordinul vicepresedintelui A.N.A.F. Nr. 1554/2009, operatorii economici si alte persoane carora le-a fost atribuit un numar EORI au obligatia sa notifice SC SABIAN IMPORT -EXPORT SRL care a atribuit numarul EORI asupra modificarii oricarora dintre datele cuprinse in cerere si in documentele anexate la aceasta.

Avand in vedere ca au fost constatate neconcordante intre datele continute in aplicatia EORI-RO si informatiile de la O.N.R.C., A.N.A.F. si M.F.P., toate persoanele care au fost inregistrate cu numar EORI au obligatia ca pana la data de 15.12.2014 sa-si actualizeze, daca este cazul, datele cuprinse in cererea de atribuire a numarului EORI.

Actualizarea datelor se efectueaza potrivit prevederilor art. 18 din Ordinul Vicepresedintelui A.N.A.F. Nr. 1554/2009.

Atragem atentia ca aceasta actualizare trebuie efectuata ori de cate ori apar modificari ale datelor inscrise in cererea de atribuire a numarului EORI. Existenta unor date incorecte sau incomplete poate conduce la imposibilitatea efectuarii formalitatilor de vamuire. 

Pentru alte detalii si actualizarea datele va rugam a ne contacta in vederea actualizarii datelor, SC SABIAN IMPORT-EXPORT SRL, dorind ca nici un client sa nu fie prejudiciat de catre blocarea in sistemul EORI.