Servicii Intrastat la preturi avantajoase

Oferta lunii la externalizarea serviciilor INTRASTAT

Apeland la SABIAN veti beneficia de o serie de servicii avantajoase, economisind timp si resurse:

 • Detinem o experienta de peste 20 ani in domeniu vamal in vamuirea si consultanta vamala.
 • Suntem o firma specializata in intocmirea de formalitati vamale si a tuturor actelor necesare pentru activitatile de import sau export in cadrul Uniunii Europene.
 • Va putem ajuta, oricand aveti nevoie, sa intocmiti corect si sigur o Declaratie Intrastat.
 • Vom depune in termen Declaratia Intrastat aferenta lunii de declarare INTRASTAT.
 • Vom colecta direct de la sediul firmei documentele necesare completarii Declaratiei Intrastat.
 • Vom depune in cel mai scurt timp declaratia, respectand legislatia in vigoare.
 • Preluam toate obligatiile ce survin din folosirea Sistemului Intrastat PRIN Contractul de prestari servicii in vederea completarii si transmiterii declaratiea INTRASTAT incheiat cu noi.
 • Oferim consultanta de specialitate in domeniul INTRASTAT.
Formular Cerere Intrastat
Servicii Intrastat

Completati formularul de mai jos si va vom contacta in cel mai scurt timp.

  Nume/Companie *

  Adresa de email *

  Telefon *

  Am citit si accept Politica de confidentialitate.

  Ne puteti contacta utilizand si urmatoarele date de contact de mai jos:

  Ce este INTRASTAT?

  Intrastat este denumirea sistemului de colectare a datelor statistice privind comertul cu bunuri Intre tarile din Uniunea Europeana.

  In momentul in care o tara devine membra a Uniunii Europene (UE) si parte a Pietei Unice, controlul vamal asupra miscarii bunurilor Intre aceasta tara si celelalte state membre UE dispare, iar comerciantii nu mai au obligatia completarii declaratiilor vamale pentru aceste bunuri.

  Pentru a Inlocui aceasta sursa de date, la nivelul UE a fost creat si dezvoltat sistemul statistic Intrastat, pentru colectarea informatiilor direct de la operatorii economici din tarile membre UE care realizeaza schimburi de bunuri cu alte state membre UE.

  Acest sistem statistic este operational de la 1 ianuarie 1993 la nivelul Uniunii Europene si are la baza o serie de Regulamente care se aplica In toate statele membre UE. In prezent sunt In vigoare Regulamentul Consiliului nr. 638/2004 privind statisticile de comert Intre statele membre UE, modificat prin Regulamentul (CE) 222/2009 si Regulamentul Comisiei nr. 1982/2004 de implementare a Regulamentului Consiliului nr. 638/2004 (cu modificarile ulterioare).

  Astfel, aceste regulamente comunitare:

  • permit cunoasterea volumului schimburilor internationale ale fiecarui stat membru;
  • stau la baza calculului indicatorilor macroeconomici care evidentiaza evolutia economica si sociala a unei tari;
  • sunt utilizate pentru fundamentarea politicilor comunitare In diferite domenii (politici comerciale, monetare, vamale, etc) si pentru determinarea cotei din bugetul comunitar care Ii revine fiecarui Stat Membru al Uniunii Europene.

  Sistemul Intrastat a devenit operational Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

  Declaratia statistica INTRASTAT este completata de toti operatorii economici ale caror introduceri si/sau expedieri de bunuri din/catre statele membre ale Uniunii Europene depasesc pragurile valorice stabilite pentru anul de referinta.

  Cine declara date INTRASTAT?

  Obligatia furnizarii datelor pentru sistemul statistic Intrastat revine operatorilor economici care indeplinesc urmatoarele conditii:

  • sunt inregistrati in scopuri de taxa pe valoare adaugata (au cod de identificare fiscala);
  • realizeaza schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
  • valoarea totala anuala a schimburilor de bunuri pentru fiecare din cele doua fluxuri, introduceri si respectiv expedieri, depaseste nivelul pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru fiecare an.

  Exista trei categorii de operatori:

  • operatorii economici care au avut obligatia de raportare in sistemul statistic Intrastat pentru intregul an anterior celui de referinta si care pe tot parcursul anului anterior celui de referinta au realizat un nivel al schimburilor intracomunitare de bunuri superior nivelului pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referinta, separat pentru fiecare flux. Acestia completeaza si transmit Declaratia statistica Intrastat pentru intregul an de referinta;
  • operatorii economici care au dobandit obligatia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat in cursul anului anterior celui de referinta, prin depasirea pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul anterior celui de referinta, separat pentru fiecare flux. Acestia completeaza si transmit Declaratia statistica Intrastat pentru intregul an de referinta;
  • operatorii economici care depasesc nivelul pragurilor valorice Intrastat in cursul anului de referinta, separat pentru fiecare flux. Obligatia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat a acestora intervine in luna in care valoarea cumulata de la inceputul anului de referinta a schimburilor intracomunitare de bunuri depaseste nivelul pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referinta, separat pe cele doua fluxuri.

  Praguri valorice INTRASTAT 2023

  Pragurile valorice Intrastat reprezinta valori maxime a schimburilor intracomunitare sub care operatorii economici sunt scutiti sa transmita declaratia Intrastat.

  Pragurile valorice Intrastat se stabilesc separat pentru fiecare flux si pot avea valori diferite pentru introduceri si respectiv expedieri intracomunitare de bunuri.

  Informatiile privind pragurile valorice INTRASTAT se publica anual, in Monitorul Oficial al Romaniei, la sfarsitul anului anterior celui pentru care pragurile valorice sunt in vigoare.

  Pragurile valorice INTRASTAT stabilite pentru anul 2023 sunt:

  • pentru introduceri intracomunitare: 1000000 lei
  • pentru expedieri intracomunitare: 1000000 lei

  Operatorii economici furnizori de date Intrastat trebuie sa transmita lunar la INS, in format electronic, o declaratie statistica in care sunt folosite urmatoarele notiuni specifice:

  • introducere de bunuri: sosirea bunurilor in Romania din Statele Membre ale Uniunii Europene;
  • expediere de bunuri: iesirea bunurilor din Romania catre Statele Membre ale Uniunii Europene.

  Agentii economici obligati sa furnizeze date Intrastat trebuie sa transmita in fiecare luna la INS, in format electronic, o Declaratie Intrastat in care sunt specificate importurile si exporturile in si din tarile membre ale Uniunii Europene.

  Obligatia de a raporta date statistice pentru sistemul INTRASTAT

  Declaratia statistica Intrastat este obligatorie potrivit prevederilor legale nationale si europene in vigoare, pentru schimburile de bunuri dintre Romania si celelalte state membre ale Uniunii Europene.
  Din punct de vedere statistic, bunurile care sosesc pe teritoriul national al Romaniei din alte state membre UE sunt denumite introduceri, iar bunurile care parasesc teritoriul national al Romaniei catre alte state membre UE sunt denumite expedieri.

  Cine trebuie sa declare si pentru ce flux de bunuri?

  Exista trei categorii de operatori:

  • Operatorii economici care au avut obligatia de raportare in sistemul statistic Intrastat pentru intregul an anterior celui de referinta si care pe tot parcursul anului anterior celui de referinta au realizat un nivel al schimburilor intracomunitare de bunuri superior nivelului pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referinta, separat pentru fiecare flux. Acestia completeaza si transmit Declaratia statistica Intrastat pentru intregul an de referinta;
  • Operatorii economici care au dobandit obligatia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat in cursul anului anterior celui de referinta, prin depasirea pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul anterior celui de referinta, separat pentru fiecare flux. Acestia completeaza si transmit Declaratia statistica Intrastat pentru intregul an de referinta;
  • Operatorii economici care depasesc nivelul pragurilor valorice Intrastat in cursul anului de referinta, separat pentru fiecare flux. Obligatia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat a acestora intervine in luna in care valoarea cumulata de la inceputul anului de referinta a schimburilor intracomunitare de bunuri depaseste nivelul pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referinta, separat pe cele doua fluxuri.

  In scopul satisfacerii nevoilor utilizatorilor de date statistice, fara a impune obligatii excesive furnizorilor de informatii statistice Intrastat, statele membre UE definesc in fiecare an praguri statistice de excludere, exprimate in valori anuale ale schimburilor intracomunitare de bunuri, sub al caror nivel operatorii economici sunt scutiti de a furniza orice informatie pentru sistemul statistic Intrastat.

  Cand trebuie depusa declaratia INTRASTAT

  Declaratiile Intrastat se trimit numai in format electronic INS.

  Termenul limita de depunere a Declaratiilor Intrastat il reprezinta intotdeauna data de 15 a lunii urmatoare celei de referinta in comparatie cu 25 ale lunii privind declararea la ANAF.

  Exemplu: Declaratia Intrastat aferenta lunii ianuarie 2023 trebuie depusa pana la data de 15 februarie 2023.

  IMPORTANT PENTRU TINE!!! Declaratiile Intrastat se depun numai in format electronic! Nu sunt acceptate, sub nicio forma, Declaratiile Intrastat depuse pe suport de hartie!

  EXTERNALIZAREA INTRASTAT prin apelarea la o firma specializata

  Declaratia Intrastat se depune fie numai in nume propriu, fie de o firma specializata in Declaratii Intrastat in calitate de parte terta declaranta (PDT), in baza contractului incheiat intre SABIAN si firma dvs.

  Noi suntem recunoscuti si acreditati ca PDT de catre INS in baza Certificatului privind Completarea si transmiterea Declaratie Statistice Intrastat din 26.01.2007, in baza L nr. 422/2006, art.3, lit. K.

  Se recomanda apelarea la firme specializate pentru a nu exista riscul nedepunerii la timp a Declaratiilor Intrastat. Astfel, se evita riscul de a plati sanctiuni pentru nedepunerea Declaratiei Intrastat la timp sau a depunerii Declaratiei Intrastat cu date incorecte sau incomplete.

  Confidentialitatea INTRASTAT

  Datele transmise pentru sistemul Intrastat sunt supuse regulilor de confidentialitate si sunt utilizate numai pentru scopuri statistice, conform reglementarilor legale nationale si europene aplicabile domeniului statisticilor de comert international cu bunuri.

  Pentru sistemul Intrastat se aplica principiul confidentialitatii pasive, respectiv regulile de confidentialitate sunt aplicate datelor statistice numai daca operatorul economic solicita confidentializarea datelor sale, iar solicitarea sa este solid argumentata.

  Daca nu declari in Sistemul INTRASTAT sau declari ERONAT

  Asa cum am prezentat anterior, obligatia de a furniza informatii la Intrastat este prevazuta in legislatia europeana.

  Potrivit Regulamentului (EC) nr.638/2004 (Articolul 7), refuzul oricarei parti de a furniza informatii si de a-si indeplini obligatiile stabilite conform regulamentului intra sub incidenta legii iar statele membre pot aplica amenzile stabilite la nivel national.

  Amenzile pot fi aplicate in cazul declaratiilor intarziate in mod repetat, in cazul in care declaratiile nu au fost transmise sau daca contin date inexacte sau incomplete.

  Potrivit Legii nr. 422/2006, constituie contraventii urmatoarele fapte savarsite de catre furnizorii de informatii statistice Intrastat:

  • Refuzul transmiterii datelor statistice solicitate;
  • Intarzieri in transmiterea datelor;
  • Comunicarea de date incorecte si incomplete;
  • Refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de catre conducerea Institutului National de Statistica documentele si evidentele necesare verificarii datelor;
  • Neaplicarea masurilor dispuse de catre Institutul National de Statistica prin atentionari sau procese verbale de constatare a contraventiei.

  Contraventiile prevazute mai sus se aplica persoanelor juridice si se sanctioneaza cu amenda de la 7500 Lei la 15000 Lei.

  Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre personalul anume imputernicit pentru aceasta, prin ordin al Presedintelui Institutului National de Statistica.

  Mentionam faptul ca plata amenzilor nu scuteste operatorul economic de obligatia de a raporta date pentru perioada acoperita de amenda!

  In orice caz, amenzile reprezinta o ultima solutie in procesul de colectare a datelor de la operatorii economici pentru sistemul Intrastat. INS va sta la dispozitie si va poate oferi asistenta in completarea declaratiei INTRASTAT prin serviciul de Help-desk Intrastat al SC SABIAN IMPORT-EXPORT SRL.