fb-icon

1. Super oferta lunii

Super-Oferta lunii la externalizarea serviciilor INTRASTAT

Doriti sa primiti aceasta oferta? Contactati-ne pe telefonul mobil 0742567991, fix 0214400859 sau e-mail contact@sabian.ro si va trimitem super-oferta.

2. De ce sa apelezi la firma noastra?

Apeland la SABIAN veti beneficia de o serie de servicii avantajoase, economisind timp si resurse:

  • Detinem o experienta de peste 15 ani in domeniu vamal in vamuirea si consultanta vamala.
  • Suntem o firma specializata in intocmirea de formalitati vamale si a tuturor actelor necesare pentru activitatile de import sau export in cadrul Uniunii Europene….
3. Ce este INTRASTAT?

Intrastat este denumirea sistemului de colectare a datelor statistice privind comerţul cu bunuri Între ţările din Uniunea Europeană.

În momentul În care o ţară devine membră a Uniunii Europene (UE) şi parte a Pieţei Unice, controlul vamal asupra mişcării bunurilor Între această ţară şi celelalte state membre UE dispare, iar comercianţii nu mai au obligaţia completării declaraţiilor vamale pentru aceste bunuri.

4. Cine declara date INTRASTAT?

Obligaţia furnizării datelor pentru sistemul statistic Intrastat revine operatorilor economici care îndeplinesc următoarele condiţii:

  • sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoare adaugată (au cod de identificare fiscală);
  • realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
  • valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri pentru fiecare din cele două fluxuri, introduceri şi respectiv expedieri, depăşeşte nivelul pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru fiecare an.
5. Praguri valorice INTRASTAT 2023

Pragurile valorice Intrastat reprezintă valori maxime a schimburilor intracomunitare sub care operatorii economici sunt scutiţi să transmită declaraţia Intrastat.

Pragurile valorice Intrastat se stabilesc separat pentru fiecare flux şi pot avea valori diferite pentru introduceri şi respectiv expedieri intracomunitare de bunuri.

6. Obligaţia de a raporta date statistice pentru sistemul INTRASTAT

Declaraţia statistică Intrastat este obligatorie potrivit prevederilor legale naţionale şi europene în vigoare, pentru schimburile de bunuri dintre România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene.

7. Cine trebuie să declare şi pentru ce flux de bunuri?

În scopul satisfacerii nevoilor utilizatorilor de date statistice, fără a impune obligaţii excesive furnizorilor de informaţii statistice Intrastat, statele membre UE definesc în fiecare an praguri statistice de excludere

8. Surse de informaţii pentru sistemul INTRASTAT prin schimb informatii Ministerul Finantelor Publice si Institutul National de Statistica

(Informatie importanta pentru contabilii societilor comerciale privind momentul declararii INTRASTAT)

În anul 2015, operatorii economici obligaţi să declare pentru sistemul statistic Intrastat sunt stabiliţi pe baza datelor înscrise în declaraţiile Intrastat şi în deconturile de TVA şi declaraţiile recapitulative privind livrările / achiziţiile intracomunitare de bunuri (390 – VIES) depuse pentru anul 2014 la Ministerul Finanţelor Publice.

9. Modificări importante în completarea declaraţiei statistice Intrastat începând cu luna de referinţă ianuarie 2015

Colectarea de noi informaţii în declaraţia statistică Intrastat – fluxul expedieri intracomunitare:

Începând cu luna de referinţă ianuarie 2015 vor fi colectate următoarele informaţii noi pentru fluxul expedierile intracomunitare de bunuri

10. Cand trebuie depusa declaratia INTRASTAT

Declaratiile Intrastat se trimit numai in format electronic INS.

Termenul limita de depunere a Declaratiilor Intrastat il reprezinta intotdeauna data de 15 a lunii urmatoare celei de referinta in comparatie cu 25 ale lunii privind declararea la ANAF.

11. EXTERNALIZAREA INTRASTAT prin apelarea la o firma specializata

Declaratia Intrastat se depune fie numai in nume propriu, fie de o firma specializata in Declaratii Intrastat in calitate de parte terta declaranta (PDT), in baza contractului incheiat intre SABIAN si firma D-voatra.

12. Confidentialitatea

Datele transmise pentru sistemul Intrastat sunt supuse regulilor de confidenţialitate şi sunt utilizate numai pentru scopuri statistice, conform reglementărilor legale naţionale şi europene aplicabile domeniului statisticilor de comerţ internaţional cu bunuri.

13. Daca nu declari in Sistemul INTRASTAT sau declari ERONAT

Aşa cum am prezentat anterior, obligaţia de a furniza informaţii la Intrastat este prevăzută în legislaţia europeană.

Potrivit Regulamentului (EC) nr.638/2004 (Articolul 7), refuzul oricărei părţi de a furniza informaţii şi de a-şi îndeplini obligaţiile stabilite conform regulamentului intră sub incidenţa legii iar statele membre pot aplica amenzile stabilite la nivel naţional.