Declaratia Intrastat se depune fie numai in nume propriu, fie de o firma specializata in Declaratii Intrastat in calitate de parte terta declaranta (PDT), in baza contractului incheiat intre SABIAN si firma D-voatra.

Noi suntem recunoscuti si acreditati ca PDT de catre INS in baza Certificatului privind Completarea si transmiterea Declaratie Statistice Intrastat din 26.01.2007, in baza L nr. 422/2006, art.3, lit. K.

Se recomanda apelarea la firme specializate pentru a nu exista riscul nedepunerii la timp a Declaratiilor Intrastat. Astfel, se evita riscul de a plati sanctiuni pentru nedepunerea Declaratiei Intrastat la timp sau a depunerii Declaratiei Intrastat cu date incorecte sau incomplete.