Declaraţia statistică Intrastat este obligatorie potrivit prevederilor legale naţionale şi europene în vigoare, pentru schimburile de bunuri dintre România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Din punct de vedere statistic, bunurile care sosesc pe teritoriul naţional al României din alte state membre UE sunt denumite introduceri, iar bunurile care părăsesc teritoriul naţional al României către alte state membre UE sunt denumite expedieri.