Scopul introducerii numărului EORI este atribuirea unui număr de înregistrare şi identificare fiecărui operator economic şi, când este cazul, altor persoane, pentru a servi drept referinţă comună a acestora în relaţiile acestora cu autorităţile vamale de pe întreg teritoriul Comunităţii, precum şi pentru schimbul de informaţii între autorităţile vamale şi între autorităţile vamale şi alte autorităţi