Surse de informaţii pentru sistemul INTRASTAT prin schimb informatii Ministerul Finantelor Publice si Institutul National de Statistica

(Informatie importanta pentru contabilii societilor comerciale privind momentul declararii INTRASTAT)

În anul 2015, operatorii economici obligaţi să declare pentru sistemul statistic Intrastat sunt stabiliţi pe baza datelor înscrise în declaraţiile Intrastat şi în deconturile de TVA şi declaraţiile recapitulative privind livrările / achiziţiile intracomunitare de bunuri (390 – VIES) depuse pentru anul 2014 la Ministerul Finanţelor Publice.

Operatorii economici care devin furnizori de informaţii statistice Intrastat în anul în curs sunt monitorizaţi pe baza datelor înscrise în deconturile de TVA şi declaraţiile recapitulative privind livrările / achiziţiile intracomunitare de bunuri (390 – VIES) depuse la Ministerul Finanţelor Publice.

Trebuie reţinut faptul că schimbul de informaţii dintre Ministerul Finanţelor Publice şi Institutul Naţional de Statistică se desfăşoară într-un singur sens. Ministerul Finanţelor Publice furnizează Institutului Naţional de Statistică informaţii din deconturile de TVA şi declaraţiile recapitulative privind livrările / achiziţiile intracomunitare de bunuri (390 – VIES), însă Institutul Naţional de Statistică nu furnizează informaţii statistice la nivel de operator economic din declaraţiile Intrastat către Ministerul Finanţelor Publice.

Trebuie reţinute câteva aspecte foarte importante:

Există trei condiţii pentru ca un operator economic să devină Furnizor de Informaţii Statistice (FIS):

  • Este înregistrat în scopuri de taxă pe valoare adăugată (are cod de identificare fiscală);
  • Realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
  • Valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare din cele două fluxuri, introduceri şi respectiv, expedieri, depăşeşte valoarea pragului Intrastat stabilit pentru fiecare an.

ESTE RESPONSABILITATEA DUMNEAVOASTRĂ SĂ MONITORIZAŢI SCHIMBURILE INTRACOMUNITARE DE BUNURI PENTRU A STABILI CÂND TREBUIE SĂ TRANSMITEŢI DECLARAŢIA STATISTICĂ INTRASTAT conform prevederilor legale.