În cazul în care un operator economic care nu este stabilit pe teritoriul vamal comunitar nu are număr EORI, acesta trebuie să fie înregistrat de către autoritatea desemnată a statului membru în care realizează pentru prima dată una dintre activităţile următoare:

  • depune, pe teritoriul Comunităţii, o declaraţie sumară sau vamală, alta decât:
    • o declaraţie vamală făcută în conformitate cu articolele 225-238 din Regulamentul vamal comunitar (Regulamentul Comisiei nr. 2454/93), sau
    • o declaraţie vamală solicitată în cadrul regimului de admitere temporară;
  • depune, pe teritoriul Comunităţii, o declaraţie sumară de ieşire sau de intrare;
  • administrează o magazie pentru depozitare temporară în temeiul articolului 185 alineatul (1) din Regulamentul vamal comunitar;
  • depune o cerere de autorizare în temeiul articolelor 324a sau 372 din Regulamentul vamal comunitar;
  • solicită un certificat de operator economic autorizat în temeiul articolului 14a din din Regulamentul vamal comunitar.

Este recomandat ca operatorii economici care nu sunt stabiliţi în Comunitate să depună cerere pentru acordarea numărului EORI înainte de a realiza una din operaţiunile enumerate mai sus.